เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนงโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร (ไทย)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.72 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนงโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร (Eng)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288.84 KB
Adobe Acrobat Document นโยบายไม่รับของขวัญโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.88 KB