ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดเรียน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตั้งแต่วันจ (อ่าน 30) 03 ม.ค. 64
ประกาศ แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เป็นเวลา 5 วัน วันที่ 8-11 มกราคม 64 (อ่าน 27) 02 ม.ค. 64
ประกาศกระทวงศึกษาธิการ แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 4-31 มกราคม 64 (อ่าน 23) 02 ม.ค. 64
ประกาศ แจ้งงดการเรียนการสอน (อ่าน 33) 29 ธ.ค. 63
มอบค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค (อ่าน 114) 17 ก.ย. 63
ถ้วยแรกของ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี (อ่าน 99) 17 ก.ย. 63
อ.ก.ต.ป.น. ประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียนตามมาตรฐาน (อ่าน 95) 17 ก.ย. 63
ต.พ.ว. สาร ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 96) 15 ก.ย. 63
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี (อ่าน 107) 15 ก.ย. 63
งานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10-20 สิงหาคม 2563 (อ่าน 107) 14 ส.ค. 63
งานวันภาษาไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (อ่าน 73) 14 ส.ค. 63