ข่าวประชาสัมพันธ์
อ.ก.ต.ป.น. ประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียนตามมาตรฐาน
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของ สพม.17 มาประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียนตามมาตรฐาน พร้อมกับให้คำแนะนำและชี้แนะในการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563,00:00   อ่าน 94 ครั้ง