ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 ก.พ.2564
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร และนายอัมฤต เปี่ยมคูหา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาครูโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร และหัวหน้างาน 4 ฝ่ายของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ร่วมต้อนรับคณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 ก.พ.2564 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จาก สพม.17 โดย ศน.สุริศา ริมคีรี นางสาวดรุณี ชวาลารัตน์ นางนวลนภา ณรงค์พัฒนกิจ และนายชัยสิทธิ เนรมิตร
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2564,13:01   อ่าน 178 ครั้ง