ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามบันทึกข้อตกลงคู่ร่วมพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมีอระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาแกนนำ ที่เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัล
QA AWARD ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. โดยความสมัครใจจับคู่ร่วมพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาแกนนำเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพทั้ง 2 แห่ง (รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และ หนองบอนวิทยาคม จ.ตราด) สถานศึษาร่วมพัฒนา (นายายอามพิทยาคาร,คลองพลูวิทยา และตกพรมวิทยคาร กับ ประณีตวิทยาคม, สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และ คีรีศรีสาครวิทยา (สพป.ตราด)และการประชุมชิปฏิบัติการจัดทำกรอบและแนวทางการดำเนินงานของการส่งเสริมเคอข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 เพื่อส่เสริการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็ง โดยมี นายกฤษฏ์อธิป ชุตินธรากร ผอ. สพม.17 เป็นประธานในพิธี และมีนางสาวทิวา ยานไกล รอง ผอ.สพม.17 และนางสุริศา ริมคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ร่วมเป็นพยาน ในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 163 ครั้ง