ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาวิชาทหารสอบภาคสนามในรูปแบบออนไลน์
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 12:30-15.00 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ชาย โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สอบภาคสนามในรูปแบบออนไลน์ ณ บริเวณใต้อาคารเรียน
ม.5 จำนวน 4 นาย คือ 
นายชนะไชย ศรีแก้ว
นายธนวัธน์ ชีวะเจริญ
นายนพนนท์ ขันทอง
นายสิทธิชัย ไกรเจริญ

ม.6 จำนวน 4 นาย คือ
นายชวัญชัย อิ่มเอิบ
นายธีรภัทร ลาภอนันต์
นายศุภวัฒน์ วีระธรรม
นายสุภาพงษ์ วิสุขะ

ผู้กำกับ ดูแลกำกับการสอบ 2 นาย คือ ครูพิทักษ์ ทรงธรรม และครูรุ่งโรจน์ มิตรประทาน 
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,21:53   อ่าน 118 ครั้ง