ภาพกิจกรรม
วันสันติภาพโลก
กิจกรรมวันสันติภาพโลก
วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันสันติภาพโลก (World Peace Day) เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรง หยุดทำสงคราม และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก
ท่านผู้อำนวยการ ปริยวิศว์ วงษ์จันทร์ อ่านสารจากท่านนายกรัฐมนตรี คณะครูและนักเรียนยืนสงบนิ่ง 1 นาที
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2563,10:51   อ่าน 17 ครั้ง