ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษา จาก บริษัท ทีโอที จำกัด
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายสัมพันธ์ แจ่มรุ่งฟ้า ตำแหน่งโทรศัพท์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ ได้นำทุนการศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด (สอท.) มอบแด่นักเรียนเพื่อเป็นทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่นักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู ช่วยเหลือครอบครัวในการดำรงชีพ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,14:41   อ่าน 146 ครั้ง