ภาพกิจกรรม
มอบทุนจากศึกษาจาก สภ.ตกพรม
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ร.ต.อ.อิสรโรจน์ อุ่นหะวงค์กิติกุล รอง สว.สส.สภ.ตกพรม พร้อมด้วยคณะ เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่ เด็กหญิงขนิษฐา  พรายชื่น เนื่องจากเด็กหญิงขนิษฐา พลายชื่น มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,13:07   อ่าน 18 ครั้ง