ภาพกิจกรรม
วันวชิราวุธ(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น แต่เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดีในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 โดย นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2563,22:55   อ่าน 54 ครั้ง