ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครอง แนะนำบุคลากรที่ย้ายเข้ามาสอนในโรงเรียน รวมถึงการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2563,18:07   อ่าน 23 ครั้ง