ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมค่าย
      ด้วยโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) ได้จัตโครงการเยาวชนคนรักษ์ป้าปีที่ 10 ณ บริเวณพื้นที่โครงการฯ ในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เยาวชนได้มีการเรียนรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยกรป่าไม้ และสัตว์ป่า รวมทั้งได้เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมสานตามแนวปรัชญาศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นการสร้างผู้นำเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์รุ่นใหม่ต่อไป

โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2563,21:59   อ่าน 27 ครั้ง