ภาพกิจกรรม
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
       เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายอัมฤต  เปี่ยมคูหา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมด้วยนางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ทุกท่านเข้าร่วมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2563,22:12   อ่าน 29 ครั้ง