ภาพกิจกรรม
รับทุนการศึกษาสมาคมชาวจันทบุรี ประจำปี 2563
ครูจารุพรรณ สวัสดี ได้นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา เนื่องด้วยสมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 17 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 35201 ชั้น 2 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,22:49   อ่าน 18 ครั้ง