ภาพกิจกรรม
อบรมพลังงานชุมชนและเยาวชนต้นแบบพลังงาน
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563 (โรงเรียนพลังงานชุมชน) และได้ดำเนินโครงการฯต่อเนื่องมาถึงปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความยั่งยืน และต่อยอดกิจกรรมด้านพลังงาน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพลังงานชุมชนและเยาวชนต้นแบบพลังงาน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563

โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,22:50   อ่าน 21 ครั้ง