ภาพกิจกรรม
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแจ้งผลการทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งการหารือในเรื่องกำหนดการเปิดเรียนและวิธีการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการระบาด โควิด 19 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายอัมฤต เปี่ยมคูหา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมด้วยนางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ทุกท่านเข้าร่วมการประชุม และในการประชุมครั้งนี้ได้มีการร่วมแสดงความยินดีกับคุณชุมพล เจนจัดการ ในโอกาสได้เข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตำบลตกพรม
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2564,09:29   อ่าน 260 ครั้ง