ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับนางสาวกรกนก ดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการประเมิน กำกับ ติดตาม งานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแนะนำ และให้แนวทางในการปรับปรุง เพิ่มเติม ในบางเนื้อหาในงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร

เอกสารประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2564,09:52   อ่าน 272 ครั้ง