ภาพกิจกรรม
เตรียมหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 64
วันที่ 25 พฤษาคม 2564 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะ ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน โดยการจัดเตรียมหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ให้นักเรียนมารับในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้ในการเรียน Online ในช่วง 2 สัปดาห์แรก ก่อนเปิดเรียน โดยโรงเรียนตกพรมวิทยาคารจัดให้มีการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธีการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2564,10:41   อ่าน 248 ครั้ง