ภาพกิจกรรม
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 29 และ 30 พฤษภาคม 2564 โดยมีการตรวจหลักฐานการมอบตัว โรงเรียนได้แจกอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนพร้อมกับใบงาน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการเรียนการสอนช่วงวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยมีการเรียน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบออนไลน์ รูปแบบดูจากสื่อวีดิโอ และรูปแบบใบงาน พร้อมให้บริการนักเรียนได้ซื้ออุปกรณ์กระเป๋า ชุดพละให้กับนักเรียน เพื่อความสะดวกและลดความแออัดในวันเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,13:32   อ่าน 243 ครั้ง