ภาพกิจกรรม
พิธิลงนามความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้เรียนและวัฒนธรรมจีน
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร พร้อมด้วยคุณครูกรีติ เทพมนตรี ครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้เรียน และศิษย์เก่า ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กับ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนเบญจมาราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,21:35   อ่าน 14 ครั้ง