ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 6 มกราคม 2565 โรงเรียนตกพรมวิทยาคารดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแจ้งแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ Onsite และทางไกลในรูปแบบผสมผสาน(Hybrid) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายอัมฤต เปี่ยมคูหา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมด้วยนางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ทุกท่านเข้าร่วมการประชุม
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2565,22:11   อ่าน 8 ครั้ง