ภาพกิจกรรม
อบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือ
โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,20:26   อ่าน 17 ครั้ง