ภาพกิจกรรม
ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 ม.4
วันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนตกพรมวิทยาคารได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นการจัดเตรียมการเรียนการสอนตามความสามารถของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นและยังเป็นการแนะนำโรงเรียนให้กับนักเรียนที่เข้ามาเป็นน้องใหม่ในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,20:33   อ่าน 18 ครั้ง