ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หน่วยของสิ่งมีชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางจันทิรา ทรงธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,21:18  อ่าน 1137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสืออ่านเพิ่มเติม พันธุกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางจันทิรา ทรงธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2564,10:36  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียน Online ครูน้อย
ชื่ออาจารย์ : นางจันทิรา ทรงธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2564,14:17  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนิดของคำ
ชื่ออาจารย์ : นางตรึงใจ สุขโข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2564,13:30  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
ชื่ออาจารย์ : นางตรึงใจ สุขโข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2564,13:19  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียน Online
ชื่ออาจารย์ : เบญจมาศ พึ่งน้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,16:51  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนสื่อสิ่งพิมพ์
ชื่ออาจารย์ : เบญจมาศ พึ่งน้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,16:50  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า โดยโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม.17
ชื่ออาจารย์ : นางตรึงใจ สุขโข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,13:28  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมของนางตรึงใจ สุขโข โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
ชื่ออาจารย์ : นางตรึงใจ สุขโข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,13:19  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความผิดปกติทางพันธุกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางจันทิรา ทรงธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,13:51  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..