ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายจารุพรรณ สวัสดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,21:29  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางจันทิรา ทรงธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,21:21  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..