ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความผิดปกติทางพันธุกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางจันทิรา ทรงธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,13:51  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายจารุพรรณ สวัสดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,21:29  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางจันทิรา ทรงธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,21:21  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..